Bryczka

Jak to się zaczęło...

Barwna i pełna miłości do koni historia Stadniny Koni w Przekolnie. Każdy kto nas odwiedza, może poczuć płynące od wieków zamiłowanie do koni.

Przekolno, o którym można znaleźć wzmianki historyczne już z 1250r n. e., leży na zachód od Dobiegniewa i tym samym Narodowego Parku Drawieńskiego. Miejscowość ta położona jest na obszarze niezwykle pięknego pojezierza pomorskiego. Do okoła rozciągają się rozległe, piękne lasy co daje idealne warunki na tereny konne wśród natury, które od początku kultywujemy.

ABC

Barwna i pełna miłości do koni historia Stadniny Koni w Przekolnie. Każdy kto nas odwiedza, może poczuć płynące od wieków zamiłowanie do koni.

Przekolno, o którym można znaleźć wzmianki historyczne już z 1250r n. e., leży na zachód od Dobiegniewa i tym samym Narodowego Parku Drawieńskiego. Miejscowość ta położona jest na obszarze niezwykle pięknego pojezierza pomorskiego. Do okoła rozciągają się rozległe, piękne lasy co daje idealne warunki na tereny konne wśród natury, które od początku

Jak to się zaczęło...

Barwna i pełna miłości do koni historia Stadniny Koni w Przekolnie. Każdy kto nas odwiedza, może poczuć płynące od wieków zamiłowanie do koni.

Przekolno, o którym można znaleźć wzmianki historyczne już z 1250r n. e., leży na zachód od Dobiegniewa i tym samym Narodowego Parku Drawieńskiego. Miejscowość ta położona jest na obszarze niezwykle pięknego pojezierza pomorskiego. Do okoła rozciągają się rozległe, piękne lasy co daje idealne warunki na tereny konne wśród natury, które od początku kultywujemy.